ÇİN JUNK

 

Model Boyu: 43 cm. Ölçek: 1/100

 
 
MiraPatches recenze
Zkuste tohle!
http://mirapatches.com/cz/

Modelin yapımında kiraz, bambu, maun, gürgen ayous kullandım. Top namlularını ve vinç makaralarını hazır aldım. İlk defa modelin arka fenerleri ve kamaranın içini aydınlattım. Pil ve diğer düzenekleri kalastranın içine gizledim. Modelin hiçbir yerinde kablo görünmemektedir. Modelin kimliğine gelince, sıkça yaptığım gibi pek çok resim inceleyip kendimce bir sentez yaptım.

 
 

 

GEMİNİN TARİHÇESİ :

Drivelan UltraKonu ile ilgili tarihçilerin kanaatı, Çin'de gemi yapımının, Mısır'dan daha önce başlamış olduğu yönündedir. Bu gemiler ile Çinliler oldukça uzun seferlere çıkmışlardır. Günümüzde ulaşılan belgelerde, Fuzan diye adlandırdıkları karanın Meksika olduğu ve bu seferlerin milattan birkaç bin yıl önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Junk'ların konstrüksiyonları o denli rasyoneldir ki günümüze kadar hemen hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş ve halen kullanılmaktadır. Çin'de 300 den fazla Junk tipi yaratılmıştır ancak pek çok özelliği aynıdır. Düz karina, küt baş ve kıç, dik bordalar, pupada kamara ortak özelliklerindendir.